.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 11.1.0 or greater is installed.

O REGISTRU
 
Ovaj registar je nastao 2012. godine tokom realizacije projekta „Naša zajednička misija - male Kancelarije za LER na putu velikih uspeha“, čiji je nosilac bio Centar za ravnomerni regionalni razvoj uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.
 
Osnovna svrha jedinstvenog registra kancelarija za LER u Srbiji jeste da posluži kao sredstvo za informisanje, umrežavanje, iniciranje saradnje i pokretanje zajedničkih razvojnih projekata između lokalnih samouprava, s jedne strane, ali i da omogući dalja istraživanja o kapacitetima ovih kancelarija, kao i praćenje njihovog razvoja i rada, s druge strane.
 
 
MAPIRANJE KANCELARIJA ZA LER
 
Podaci koji se nalaze u ovom registru su prvobitno sakupljeni tokom istraživanja koje su članovi projektnog tima sproveli u periodu maj – jul 2012. godine. Tom prilikom, mapirana je 91 jedinica lokalne samouprave sa formiranom organizacionom jedinicom za obavaljanje poslova iz domena lokalnog ekonomskog razvoja.
 
U aprilu 2015. godine CenTriR je pokrenuo ažuriranje podataka koji se nalaze u ovom registru, kako bi baza bila što potpunija i verodostojnija postojećem stanju u ovoj oblasti. Sakupljanje podataka je podrazumevalo slanje upitnika Kancelarijama za LER koje se već nalaze u bazi, radi dostavljanja novih/izmenjenih podataka, kao i kontaktiranje lokalnih samouprava koje su u međuvremenu formirale ove kancelarije. Novi ciklus mapiranja je za ishod imao „otkrivanje“ 20 novih Kancelarija za LER, kao i ažuriranje podataka za 74 kancelarije koje su već bile mapirane. S obzirom da su se u međuvremenu ugasile 3 Kancelarije za LER, registar sada sadrži podatke o 108 lokalnih samouprava koje imaju formiranu organizacionu jedinicu opštinske/gradske uprave koja se bavi lokalnim ekonomskim razvojem.
 
CenTriR se ograđuje od moguće nevalidnosti određenih podataka u registru, jer su oni u bazu unošeni isključivo na osnovu podataka iz upitnika, koji su lokalne samouprave same popunjavale. Istraživači su se trudili da kontaktiraju sve lokalne samouprave, kako bi dobili verodostojne podatke, ali i da stručno sistematizuju, klasifikuju i obrade sakupljene podatke. CenTriR će nastaviti da redovno ažurira ovaj registar na dvogodišnjem nivou, sa prevashodnim ciljem daljeg praćenja rada i razvoja ovih kancelarija na lokalnom nivou.
 
Više o samom trendu razvoja ovih kancelarija u periodu 2012-2015. godina, kao i o zaključcima proisteklim na osnovu poslednjeg mapiranja Kancelarija za LER u Srbiji, možete pogledati OVDE.